Facebook

Přemýšlet - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu přemýšlet.

Význam: Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

myslit

Myslet znamená analyzovat, rozhodovat a tvořit nové nápady pomocí kognitivních procesů.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat argumenty a důvody a vyvozovat závěry.

hloubat

Hloubat je vytvářet díry v půdě, kácením stromů nebo těžbou uhlí. Může to být také vytváření nových cest nebo zvětšení starých.

dumat

Přemýšlet, zvažovat a uvažovat nad možnostmi, variantami a důsledky.

přemítat

Přemítat znamená zvažovat nějaké myšlenky či otázky, zkoumat je a vyvozovat z nich závěry.

rozjímat

Rozjímat znamená zamyslet se nad něčím a hledat odpovědi.

meditovat

Meditovat je proces soustředění pozornosti na přítomný okamžik, zaměření na své myšlenky, pocity a tělo, pro získání vnitřního klidu a síly.

mudrovat

Mudrovat je moudře a pozorně uvažovat o něčem a vyvozovat z toho závěry.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

Podobná synonyma

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

stát

Stát je politická organizace, která má jurisdikci nad určitou oblastí a moc regulovat lidské chování a zákonné předpisy.

stát se

Stát se znamená dosáhnout nebo získat něco, čím se stane, mít úspěch nebo dosáhnout určitého cíle.

stát^5

Stát je politická jednotka se suverénním územím, vládou a s občany, kteří mají právo na samosprávu.

myslit (že co)

Myslit je analyzovat, zvažovat a vytvářet logické argumenty; uvažovat s cílem pochopit a vysvětlit okolnosti.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

světlo

Světlo je energetické vlnění, které nás obklopuje a je zdrojem viditelného záření.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

uvažovat <nad čím>

Uvažovat znamená přemýšlet, analyzovat a zvažovat důsledky v dané situaci.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

hloubat <nad čím>

Hloubat znamená intenzivně zkoumat nebo analyzovat něco, aby se získaly nové informace nebo pochopení.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

odrážet

Odrážet znamená odrazit či odpovídat na něco. To může být také jako reakce na nějakou situaci nebo činnost.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

zůstat stát

Zůstat stát znamená zůstat na stejném místě, nehýbat se ani neopouštět pozici, kterou člověk zaujal.

místo

Místo je místo, kde se nacházíte nebo se něco děje; obecně znamená místo polohu nebo umístění něčeho.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.