Facebook

Přemýšlet - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu přemýšlet.

Význam: Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

myslit

Myslet znamená analyzovat, rozhodovat a tvořit nové nápady pomocí kognitivních procesů.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat argumenty a důvody a vyvozovat závěry.

hloubat

Hloubat je vytvářet díry v půdě, kácením stromů nebo těžbou uhlí. Může to být také vytváření nových cest nebo zvětšení starých.

dumat

Přemýšlet, zvažovat a uvažovat nad možnostmi, variantami a důsledky.

přemítat

Přemítat znamená zvažovat nějaké myšlenky či otázky, zkoumat je a vyvozovat z nich závěry.

rozjímat

Rozjímat znamená zamyslet se nad něčím a hledat odpovědi.

meditovat

Meditovat je proces soustředění pozornosti na přítomný okamžik, zaměření na své myšlenky, pocity a tělo, pro získání vnitřního klidu a síly.

mudrovat

Mudrovat je moudře a pozorně uvažovat o něčem a vyvozovat z toho závěry.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

Podobná synonyma

místo

Místo je místo nebo oblast, kde se odehrává nebo se očekává určité akce, události, činnosti nebo lidé.

světlo

Světlo je forma energie, která je viditelná ve formě světelných paprsků, které jsou nezbytné pro vidění.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.

dělit se (stát)

Dělit se znamená sdílet něco s ostatními, rozdělit se o to.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

zajímat se <o co>

Zajímat se o co znamená zkoumat, vyptávat se, věnovat pozornost a hledat informace o něčem.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

stát se

Stát se: dosáhnout určitého stavu; být něčím; dojít k něčemu.

stát^1

Stát je politická organizace s vlastní mocí, která vykonává právní autoritu na určitém území.

stát se zřejmým

Stát se zřejmým znamená jasně pochopitelné, zjevné, jasně vyjádřené nebo poznatelné.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

uvažovat <o čem>

Uvažovat je myšlení na věc, které je doprovázeno rozjímáním o jejích souvislostech a možných důsledcích.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

stát se slepým

Ztratit zrak a stát se slepým.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.