Facebook

Uvažovat - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu uvažovat.

Význam: Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

myslit

Myslet znamená kombinovat a analyzovat informace; získávat poznatky; zamýšlet se nad problémy a vytvářet řešení.

rozmýšlet

Proces uvažování, hlubokého zvažování a zkoumání možností; systematické a vysoce kritické hodnocení toho, co se děje.

zvažovat <co>

Přemýšlet o možnostech a důsledcích, přezkoumat rizika a přínosy, aby se mohlo rozhodnout.

rozvažovat

Rozvažovat znamená uvažovat, zvažovat, analyzovat a přemýšlet o možnostech a důsledcích.

předpokládat

Domnívat se, že něco bude; očekávat, že něco bude; předpokládat, že to bude tak.

navrhovat <co>

Navrhovat znamená vytvářet návrh na něco, co má být zavedeno.

proponovat

Navrhovat, předkládat něčím, popř. sugerovat.

usuzovat

Usuzovat znamená dovozovat, odvozovat nebo dedukovat myšlenky, závěry a závěry z dat a informací.

posuzovat

Posuzovat znamená zkoumat či hodnotit z více úhlů pohledu a dospět k závěru.

Podobná synonyma

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

světlo

Světlo je viditelné elektromagnetické spektrum, které nám poskytuje vidění a slouží k osvětlení.

stát

Stát je politický subjekt, který má vládu, území, občany a suverenitu.

místo

Místo je obecný pojem, který označuje místo ve fyzickém nebo mentálním prostoru, které má určitou polohu a rozměry.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

posuzovat <co>

Vyhodnocovat, analyzovat a určovat pravdivost či hodnotu .

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

odrážet se

Odrážet se znamená vracet se zpět nebo odrazit se od povrchu.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

stát se nepřístupným

Stát se nepřístupným znamená uzavřít se, postavit se odmítavě a být neochotný otevřít se jiným.

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

zůstat stát

Zůstat stát znamená setrvat na stejném místě a nechat situaci být, nezměnit ji a neučinit žádný pohyb.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co: přihlásit se k získání něčeho (např. místa, pozice, práce).

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet je proces zvažování a analýzy informací ve vztahu k určitému tématu nebo problému.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

stát se

Stát se znamená dosáhnout určitého stavu nebo úrovně, často po určitém procesu nebo události.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.