Facebook

Uvažovat - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu uvažovat.

Význam: Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

myslit

Myslet znamená kombinovat a analyzovat informace; získávat poznatky; zamýšlet se nad problémy a vytvářet řešení.

rozmýšlet

Proces uvažování, hlubokého zvažování a zkoumání možností; systematické a vysoce kritické hodnocení toho, co se děje.

zvažovat <co>

Přemýšlet o možnostech a důsledcích, přezkoumat rizika a přínosy, aby se mohlo rozhodnout.

rozvažovat

Rozvažovat znamená uvažovat, zvažovat, analyzovat a přemýšlet o možnostech a důsledcích.

předpokládat

Domnívat se, že něco bude; očekávat, že něco bude; předpokládat, že to bude tak.

navrhovat <co>

Navrhovat znamená vytvářet návrh na něco, co má být zavedeno.

proponovat

Navrhovat, předkládat něčím, popř. sugerovat.

usuzovat

Usuzovat znamená dovozovat, odvozovat nebo dedukovat myšlenky, závěry a závěry z dat a informací.

posuzovat

Posuzovat znamená zkoumat či hodnotit z více úhlů pohledu a dospět k závěru.

Podobná synonyma

stát se zřejmým

Stát se zřejmým znamená jasně pochopitelné, zjevné, jasně vyjádřené nebo poznatelné.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet je proces zvažování a analýzy informací ve vztahu k určitému tématu nebo problému.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

stát se

Stát se znamená dojít do určitého stádia, změnit se nebo dosáhnout něčeho.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

navrhovat

Navrhovat znamená vyjádřit návrh, představu nebo nápad, často pro zvážení a schválení.

posuzovat <co>

Posuzovat znamená analyzovat, hodnotit nebo vyhodnocovat data, informace nebo situace.

světlo

Světlo je energie, která vyzařuje zdroje jako slunce, svíčky nebo lampy ve formě elektromagnetického záření.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

obrážet se

Obrážet se znamená pohybovat se v kruhu, opakovat stejné pohyby nebo činnosti.

zajímat se <o co>

Vyhledávat informace, získávat znalosti a prozkoumávat .

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

stát

Stát je organizovaný politický a právní systém, který řídí obyvatele daného území.

stát^1

Stát je politická jednotka, která má vymezené hranice a nezávislost, vytváří vlastní vnitřní a zahraniční politiku a zastupuje občany.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.