Facebook

Obrážet - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu obrážet.

Význam: Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

jevit

Ukazovat, projevovat se; dávat najevo, dávat znát.

projevovat

Vyjadřovat své myšlenky, názory nebo pocity otevřeně a jasně.

ukazovat

Ukazovat znamená orientovat se, směřovat, upozorňovat či poukazovat na něco.

zobrazovat

Zobrazovat znamená ukázat, vyjádřit nebo představit něco ve formě obrazu, slov nebo symbolů.

odrážet

Odrážet znamená odrazit či odpovídat na něco. To může být také jako reakce na nějakou situaci nebo činnost.

zrcadlit

Zrcadlit znamená přenést obraz nebo jiný vzor na jinou plochu, aby se vytvořila jeho kopie.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

stát^5

Kolektivní územní celky, které zajišťují politickou, právní a ekonomickou kontrolu nad územím a jeho obyvateli.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

jevit se

Působit, jako by to bylo skutečné; dávat najevo, že něco existuje nebo nastane.

ukazovat (doklady)

Ukazovat znamená poukázat na něco a dát najevo, ukázat cestu nebo doklady.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

stát^1

Stát je politická organizace, která vyžaduje vládu a jurisdikci nad určitou geografickou oblastí a obyvatelstvem.

projevovat se

Vyjadřovat se, hovořit, projevovat myšlenky a pocity.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet: Zvažovat, analyzovat a rozumět problému nebo tématu. Hledat, zkoumat a uvažovat o možných řešeních.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

jevit se <jak>

Jevit se: projevovat se, dávat najevo pocity, emoce nebo myšlenky.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

ukazovat se

Ukazovat se znamená prezentovat se, projevovat se a dávat o sobě vědět.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

přemýšlet <nad čím>

Přemýšlet znamená analyzovat a zvažovat možnosti nad danou situací či tématem.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.