Facebook

Obrážet - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu obrážet.

Význam: Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

jevit

Ukazovat, projevovat se; dávat najevo, dávat znát.

projevovat

Vyjadřovat své myšlenky, názory nebo pocity otevřeně a jasně.

ukazovat

Ukazovat znamená orientovat se, směřovat, upozorňovat či poukazovat na něco.

zobrazovat

Zobrazovat znamená ukázat, vyjádřit nebo představit něco ve formě obrazu, slov nebo symbolů.

odrážet

Odrážet znamená odrazit či odpovídat na něco. To může být také jako reakce na nějakou situaci nebo činnost.

zrcadlit

Zrcadlit znamená přenést obraz nebo jiný vzor na jinou plochu, aby se vytvořila jeho kopie.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

místo

Místo je místo, kde se nacházíte nebo se něco děje; obecně znamená místo polohu nebo umístění něčeho.

ukazovat se

Ukazovat se znamená projevovat se, ukazovat svůj způsob chování nebo vystupování ve veřejnosti.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

světlo

Světlo je zdroj energie, který se vyskytuje ve formě elektromagnetického záření a slouží k osvětlení a vytváření obrazu.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

stát se střízlivým

Získat kontrolu nad vlastním chováním, abstinovat od konzumace alkoholu a udržet si zdraví a soběstačnost.

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

stát se

Stát se znamená dosáhnout nebo získat něco, čím se stane, mít úspěch nebo dosáhnout určitého cíle.

projevovat (sexuální) zájem

Vyjádřit (sexuální) zájem, vyjádřit očekávání nebo touhu po intímním styku.

stát^5

Stát je politická jednotka se suverénním územím, vládou a s občany, kteří mají právo na samosprávu.

projevovat se

Projevovat se znamená vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

jevit se

Jevit se: ukázat se, projevit se, dát se znát, objevit se.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je moderní společnost, která je demokratická, založená na právních systémech, vyvážených ekonomikách a ochraně lidských práv.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

zrcadlit se

Opakovat činy nebo slova jiného jedince, aby se projevila souhlas nebo nesouhlas.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.