Facebook

Zrcadlit - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zrcadlit.

Význam: Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

zobrazovat <co>

Ukazovat, zobrazovat nebo prezentovat; představovat nebo vystihovat.

odrážet

Odrážet znamená odražet se nebo odmítnout; odrazit se od čehokoli odpovídajícím způsobem.

ukazovat

Ukazovat znamená ukázat směr nebo cestu, předvést něco nebo někoho.

reflektovat

Reflektovat znamená zvážit, přemýšlet nad něčím a také přiznat vlastní myšlenky, pocity a názory.

Podobná synonyma

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet o čem znamená uvažovat o určité věci, analyzovat ji a vyhodnocovat možné scénáře.

ukazovat se

Ukazovat se znamená vystupovat, prezentovat se, sdělovat svůj názor, předvádět své schopnosti a zkušenosti.

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

stát na kotvách

Udržovat loď na místě za použití kotvových řetězů a kotev, aby se zabránilo pohybu.

stát

Stát je organizovaný politický a právní systém, který řídí obyvatele daného území.

zajímat

Zajímat se znamená věnovat pozornost něčemu, případně se o něco zajímat, což znamená vynaložit úsilí pro pochopení něčeho.

stát se slepým

Ztratit zrak a stát se slepým.

stát^1

Stát je politická organizace s vlastní mocí, která vykonává právní autoritu na určitém území.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

uvažovat <nad čím>

Uvažovat znamená přemýšlet, analyzovat a zvažovat důsledky v dané situaci.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

místo

Místo je prostor, pozice nebo oblast, kde se něco nachází nebo koná.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

zobrazovat

Zobrazovat znamená ukázat, objevit nebo znázornit něco na obrazovce nebo jiném médiu.

stát se nepřístupným

Stát se nepřístupným znamená uzavřít se, postavit se odmítavě a být neochotný otevřít se jiným.

ukazovat se (sněženky)

Ukazovat se znamená projevit se nebo se objevit.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

stát^5

Politická jednotka s vlastním právním systémem, územím, vládou a občany.

stát se šedivým

Stát se šedivým znamená postupné ztrácení barvy vlasů v důsledku genetického faktoru nebo stárnutí.

zajímat se <o co>

Zajímat se o co znamená zkoumat, vyptávat se, věnovat pozornost a hledat informace o něčem.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.