Facebook

Zrcadlit - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zrcadlit.

Význam: Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

zobrazovat <co>

Ukazovat, zobrazovat nebo prezentovat; představovat nebo vystihovat.

odrážet

Odrážet znamená odražet se nebo odmítnout; odrazit se od čehokoli odpovídajícím způsobem.

ukazovat

Ukazovat znamená ukázat směr nebo cestu, předvést něco nebo někoho.

reflektovat

Reflektovat znamená zvážit, přemýšlet nad něčím a také přiznat vlastní myšlenky, pocity a názory.

Podobná synonyma

odrážet se

Odrážet se znamená vracet se zpět nebo odrazit se od povrchu.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet je proces zvažování a analýzy informací ve vztahu k určitému tématu nebo problému.

stať

Stať je článek v novinách nebo časopise, který se zabývá konkrétním tématem, popisuje či hodnotí událost, myšlenku nebo informace.

místo

Místo je lokace, prostor, oblast. Znamená to také určitou polohu, oblast, místo, které může být známé nebo neznámé.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

ukazovat (doklady)

Ukazovat znamená poukázat na něco a dát najevo, ukázat cestu nebo doklady.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

světlo

Světlo je zdroj energie, který může být vyzařován, odrážen nebo lákat. Může být viditelné nebo neviditelné, přirozené nebo umělé.

stát^1

Stát je politická organizace s vlastní mocí, která vykonává právní autoritu na určitém území.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

zajímat se <o co>

Vyhledávat informace, získávat znalosti a prozkoumávat .

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

ukazovat se

Ukazovat se znamená prezentovat se, prezentovat svou osobu nebo své názory.

stát

Stát je politická organizace, která má jurisdikci nad určitou oblastí a moc regulovat lidské chování a zákonné předpisy.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

stát^5

Organizovaná politická společnost s vládou, teritoriálními hranicemi a suverenitou.

uvažovat <nad čím>

Uvažovat znamená přemýšlet, analyzovat a zvažovat důsledky v dané situaci.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

stát se

Stát se: dosáhnout určitého stavu; být něčím; dojít k něčemu.

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.