Facebook

Zajímat se (o místo) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zajímat se (o místo).

Význam: Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

stať

Stať je článek v novinách nebo časopise, který se zabývá konkrétním tématem, popisuje či hodnotí událost, myšlenku nebo informace.

světlo

Světlo je energie, která vyzařuje zdroje jako slunce, svíčky nebo lampy ve formě elektromagnetického záření.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

stát se

Stát se znamená měnit se, transformovat se nebo se stávat něčím jiným.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co: přihlásit se k získání něčeho (např. místa, pozice, práce).

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

uvažovat <o čem>

Uvažovat je myšlení na věc, které je doprovázeno rozjímáním o jejích souvislostech a možných důsledcích.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

zůstat stát

Zůstat stát znamená setrvat na stejném místě a nechat situaci být, nezměnit ji a neučinit žádný pohyb.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

stát^1

Stát je politická společnost s vymezenou teritoriální oblastí, vlastními institucemi a vlastními zákony.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

odrážet

Odrážet znamená odražet se nebo odmítnout; odrazit se od čehokoli odpovídajícím způsobem.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

stát se střízlivým

Získat kontrolu nad vlastním chováním, abstinovat od konzumace alkoholu a udržet si zdraví a soběstačnost.