Facebook

Zajímat se (o místo) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zajímat se (o místo).

Význam: Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

obrážet se

Obrážet se znamená pohybovat se v kruhu, opakovat stejné pohyby nebo činnosti.

stát se zřetelným

Stát se zřetelným znamená dosáhnout jasnosti a jednoznačnosti ve vyjádření myšlenek nebo názorů.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet o čem znamená uvažovat o určité věci, analyzovat ji a vyhodnocovat možné scénáře.

dělit se (stát)

Dělit se znamená sdílet něco s ostatními, rozdělit se o to.

stát

Stát je politický subjekt, který má vládu, území, občany a suverenitu.

světlo

Světlo je forma energie, která je viditelná ve formě světelných paprsků, které jsou nezbytné pro vidění.

stát^1

Stát je politická jednotka, která má vymezené hranice a nezávislost, vytváří vlastní vnitřní a zahraniční politiku a zastupuje občany.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

stát se

Stát se znamená měnit se, transformovat se nebo se stávat něčím jiným.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

stať

Stať je část knihy, článku nebo jiného spisového díla, která se skládá z několika odstavců.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

odrážet

Odrážet znamená odrazit nebo přesměrovat něco (například názor, útok nebo informace).

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

stát^5

Stát je politická jednotka se suverénním územím, vládou a s občany, kteří mají právo na samosprávu.