Facebook

Ucházet se - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu ucházet se.

Význam: Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se s maximálním úsilím dosáhnout cíle nebo se něčeho úspěšně zhostit.

snažit se získat <co>

Snažit se získat: usilovat o dosažení cíle, být odhodlaný a vytrvalý.

hlásit se

Hlásit se znamená oznámit svou přítomnost, jít na místo určení nebo se zaregistrovat.

žádat

Žádat: požadovat něco od někoho, očekávat pomoc nebo službu.

Podobná synonyma

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.

usilovat

Usilovat znamená pevně a s cílem se snažit o něco, často s nadšením a vytrvalostí.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

získat (hlasy)

Získat hlasy znamená získat veřejnou podporu nebo přízeň ve volebním boji.

získat

Získat znamená obdržet, získat něco nebo přijmout něco, čímž se získá nějaká výhoda, věc nebo informace.

stát^1

Stát je politická organizace, která vyžaduje vládu a jurisdikci nad určitou geografickou oblastí a obyvatelstvem.

místo

Místo je obecný pojem, který označuje místo ve fyzickém nebo mentálním prostoru, které má určitou polohu a rozměry.

hlásit <co>

Hlásit znamená sdělovat něco nahlas nebo oficiálně oznamovat.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

získat (úsilím)

Získat znamená získat cenné věci pomocí úsilí, síly nebo úspěšného zaměření pozornosti.

stát se slepým

Ztratit zrak a stát se slepým.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

zůstat stát (s autem)

Zůstat stát s autem znamená zastavit se s autem na místě a čekat.

odrážet

Odrážet znamená odrazit něco, přenést to zpět (např. odrazit míč, odrazit světlo apod.).

získat <co>

Získat: přivlastnit si, zmocnit se čeho.

hlásit

Hlásit znamená oznamovat, oznámit, informovat o něčem.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

zrcadlit se

Opakovat činy nebo slova jiného jedince, aby se projevila souhlas nebo nesouhlas.