Facebook

Ucházet se - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu ucházet se.

Význam: Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se s maximálním úsilím dosáhnout cíle nebo se něčeho úspěšně zhostit.

snažit se získat <co>

Snažit se získat: usilovat o dosažení cíle, být odhodlaný a vytrvalý.

hlásit se

Hlásit se znamená oznámit svou přítomnost, jít na místo určení nebo se zaregistrovat.

žádat

Žádat: požadovat něco od někoho, očekávat pomoc nebo službu.

Podobná synonyma

snažit se vetřít

Snažit se vetřít znamená pokusit se vejít do něčeho, aniž by to bylo viditelné nebo odhalené.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

odrážet

Odrážet znamená odrazit či odpovídat na něco. To může být také jako reakce na nějakou situaci nebo činnost.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

získat <co na čem>

Získat: dovolit si či získat něco cenného nebo užitečného.

získat

Získat: dostat nebo získat čeho/čehosi, obdržet nebo získat výhodu nebo úspěch.

místo

Místo je prostor, pozice nebo oblast, kde se něco nachází nebo koná.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

získat přízeň

Získat přízeň znamená získat přátelství, obdiv, oblíbenost a přijetí.

zrcadlit se

Opakovat činy nebo slova jiného jedince, aby se projevila souhlas nebo nesouhlas.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

světlo

Světlo je energie, která vyzařuje zdroje jako slunce, svíčky nebo lampy ve formě elektromagnetického záření.

zajímat se <o co>

Zajímat se o co znamená zkoumat, vyptávat se, věnovat pozornost a hledat informace o něčem.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

snažit se <o co>

Snažit se: usilovat o dosažení cíle; úsilím, prací, vytrvalostí dosáhnout požadovaného výsledku.

stát^1

Stát je politická společnost s vymezenou teritoriální oblastí, vlastními institucemi a vlastními zákony.

žádat o (slovo)

Žádat o něco: požadovat něco prostřednictvím prosby, otázky nebo žádosti.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

usilovat

Usilovat znamená systematicky a úporně pracovat za účelem dosáhnout cíle.