Facebook

Přemítat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přemítat.

Význam: Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

přemýšlet

Přemýšlet znamená vytvářet a posuzovat myšlenky, vyvozovat závěry a rozhodnutí, vyhledávat různé možnosti.

uvažovat

Uvažovat znamená přemýšlet, analyzovat a zvažovat, proč se věci dějí a jaké jsou možné důsledky.

hloubat

Hloubat je činnost zkoumání, hloubání, přemýšlení a intenzivního studia, která vede k posouzení čehokoli.

dumat

Přemýšlet, uvažovat, meditovat, formulovat myšlenky, hledat odpovědi.

meditovat

Meditovat znamená být v klidu a soustředit se na své myšlenky, abyste dosáhli duševního a fyzického uvolnění.

rozjímat

Uvažovat, meditovat, prožívat; rozjímat je myšlení se soustředěním na nějakou myšlenku nebo náboženskou realitu.

kontemplovat

Kontemplovat znamená soustředit pozornost na nějakou myšlenku a uvažovat o ní, obvykle s úmyslem získat vnitřní mír.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

Podobná synonyma

stať

Stať znamená dělat, provádět nebo být v pozici. Odkazuje na činnost, kterou člověk dělá nebo přijímá.

zůstat stát

Zůstat stát znamená zůstat na stejném místě, nehýbat se ani neopouštět pozici, kterou člověk zaujal.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

stát^1

Stát je politická jednotka, která má vymezené hranice a nezávislost, vytváří vlastní vnitřní a zahraniční politiku a zastupuje občany.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

místo

Místo je fyzický prostor určený pro určité účely nebo účastníky, obvykle naznačující určitou lokalizaci.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

stát se neústupným

Nebýt kompromisním, odmítat všechny návrhy na změny a stát si za svým.

stát

Stát je organizovaný politický a právní systém, který řídí obyvatele daného území.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

stát se střízlivým

Získat kontrolu nad vlastním chováním, abstinovat od konzumace alkoholu a udržet si zdraví a soběstačnost.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co: přihlásit se k získání něčeho (např. místa, pozice, práce).

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

odrážet se

Odrážet se znamená odrazit se, odejít po odražení od něčeho nebo někoho.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

stát^5

Stát je politická jednotka se suverénním územím, vládou a s občany, kteří mají právo na samosprávu.

stát se

Stát se znamená měnit se, transformovat se nebo se stávat něčím jiným.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.