Facebook

Proniknout <do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu proniknout <do čeho>.

Význam: Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

pochopit

Pochopit znamená porozumět myšlence, smyslu nebo významu něčeho.

postihnout

Postihnout znamená udělit trest, sankci nebo trestní stíhání za porušení pravidel nebo zákona.

Podobná synonyma

pochopit <co>

Pochopit: vyvodit logické závěry a odhalit skrytý význam, získat porozumění.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

postihnout (nemoc)

Postihnout (nemoc) znamená onemocnět, nakazit se danou nemocí nebo mít ji jako diagnózu.

postihnout (slovem)

Trestat, potrestat, udělit trest.

pochopit se

Pochopit se znamená porozumět si navzájem a mít stejný názor, zájmy a schopnost se spolu domluvit.

postihnout (záchvat)

Postihnout znamená zasáhnout něčím silným, často nečekaným, nebo trvajícím několik sekund.

pochopit (jádro)

Pochopit znamená porozumět, uvědomit si a přijmout smysl či význam toho, co bylo řečeno nebo napsáno.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

pochopit (situaci)

Pochopit znamená porozumět situaci, pochopit její podstatu a základní prvky.

postihnout <koho co>

Postihnout znamená udělit trest nebo sankci za něco, co bylo provedeno špatně.

postihnout (vývoj)

Postihnout znamená ovlivnit, vystihnout nebo ovlivnit vývoj něčeho.

pochopit <co jak>

Pochopit: porozumět, uvědomit si význam, prožít a vnímat.