Facebook

Trápit se <čím> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu trápit se <čím>.

Význam: Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

soužit se

Soužití je sdílení životního prostoru, stejného způsobu života a společné účasti na každodenních činnostech.

Podobná synonyma

soužit

Soužití označuje trvalé a blízké společné sdílení života, které vyžaduje spolupráci, ochranu a vzájemnou úctu.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.