Facebook

Cítit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu cítit.

Význam: Cítit znamená vnímat vůně, chutě a doteky, ale také intuitivně vnímat atmosféru, emoce a situace.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

Podobná synonyma

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

vlastenecký

Vlastenecký se vztahuje k vášni pro vlast a národ, kterou by měly projevit občané dané země.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

tušit <co>

Tušit znamená předpokládat nebo domnívat se něčeho, aniž by to bylo jasně doloženo.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.

cítění

Cítění je schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní podněty pomocí smyslů.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

smýšlet

Smýšlení je proces, kdy se analyzují informace, aby se dospělo k závěru nebo rozhodnutí.