Facebook

Reflektovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu reflektovat.

Význam: Reflektovat znamená uvědomit si a analyzovat vlastní myšlenky, emoce a činy.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

rozjímat

Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

Podobná synonyma

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

zůstat stát

Zůstat stát znamená setrvat na stejném místě a nechat situaci být, nezměnit ji a neučinit žádný pohyb.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

stát se

Stát se znamená dosáhnout určitého stavu nebo úrovně, často po určitém procesu nebo události.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je moderní společnost, která je demokratická, založená na právních systémech, vyvážených ekonomikách a ochraně lidských práv.

stát se neústupným

Nebýt kompromisním, odmítat všechny návrhy na změny a stát si za svým.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

stát

Organizovaná, politicky ustavená společnost, která má vládu a jurisdikci nad určitým územím a obyvatelstvem.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

světlo

Světlo je zdroj energie, který vytváří osvětlení a je důležitým prvkem ve všech živých organismech.

zajímat

Zajímat se znamená věnovat pozornost něčemu, případně se o něco zajímat, což znamená vynaložit úsilí pro pochopení něčeho.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

místo

Místo je název, který označuje fyzické místo nebo oblast. Může odkazovat na místo setkání, konkrétní místo nebo obecnou oblast.

stát <kde> (s autem)

Stát (s autem) znamená zastavit se, zastavit se na místě a přestat jezdit.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

stať

Stať je část knihy, článku nebo jiného spisového díla, která se skládá z několika odstavců.

odrážet se

Odrážet se znamená odrazit se, odejít po odražení od něčeho nebo někoho.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.