Facebook

Ucházet se <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ucházet se <o co>.

Význam: Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se o dosažení něčeho, s maximálním úsilím se snažit o nějaký cíl.

uplatňovat nárok <na co>

Uplatňovat nárok: vyžadovat, aby byl nárok na něco vzat v potaz a uskutečněn.

Podobná synonyma

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

nárok

Nárok je právo na něco, co máme nebo měli dostat nebo dosáhnout.

usilovat

Usilovat znamená snažit se dosažení cíle s neúnavnou vůlí a odhodláním.

uplatňovat nárok

Uplatňovat nárok znamená vyžadovat si práva nebo požadavky, které vám náleží.

uplatňovat (politiku)

Uplatňovat (politiku) znamená prosazovat ji ve vládních, legislativních a dalších systémech, aby se dosáhly konkrétních cílů.

popřít (nárok)

Odmítnout nárok, zamítnutí; odmítnutí žádosti nebo nároku.

uplatňovat <co>

Uplatňovat znamená aplikovat nebo využívat něco ve svůj prospěch.

usilovat <oč>

Usilovat je vyvíjet velké úsilí a úžasnou energii, aby se dosáhlo cíle nebo výsledku.

schvalovat (nárok)

Schvalovat nárok znamená přijmout jeho oprávněnost a povolit jeho uplatnění.

uplatňovat

Prosazovat; aplikovat zákony, pravidla nebo předpisy.

nárok (přednostní)

Nárok je právo člověka na něco, co mu náleží nebo co má nárok očekávat. Nárok může znamenat i přednostní právo, kdy má člověk výsadu v něčem před ostatními.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

uplatnit nárok <na co>

Uplatnit nárok znamená vyžádat si právo na něco, co člověk má podle zákona nebo smlouvy.

přisoudit (nárok)

Přisoudit (nárok) znamená připojit nebo přiřadit něčemu právo nebo nárok.