Facebook

Protivit se <komu n. čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu protivit se <komu n. čemu>.

Význam: Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

nepodléhat

Nepodléhat znamená odolávat, bránit se a ignorovat vlivy, které jsou schopny ovlivnit naše rozhodnutí.

čelit

Čelit znamená činit rozhodnutí, postavit se něčemu, čelit obtížím a překážkám.

Podobná synonyma

odolávat

Odolávat znamená vytrvat v boji nebo vystát náročnou situaci; zdržet se reagovat nebo neustoupit.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

dospívat <k čemu>

Dospívat znamená dosahovat zralosti, vyvíjet se, získávat zkušenosti a zrát.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

naučit se <čemu>

Učit se čemukoliv, abychom získali vědomosti, schopnosti nebo dovednosti.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

vonět (k čemu)

Vonět znamená emitovat příjemnou vůni.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

urazit <čemu> (hrot)

Urazit čemu hrotem znamená fyzicky poškodit jemnou nebo citlivou část tím, že na ni někdo tlačí, tře, bodá nebo čehokoli jiného.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

znát se <k čemu>

Být obeznámeni s něčím/někým; mít osobní zkušenost s člověkem/věcí.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.