Facebook

Zmocnit <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zmocnit <koho k čemu>.

Význam: Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

odůvodnit

Uvést názor, argumenty nebo důkazy pro obhajobu nebo podporu něčeho.

opodstatnit

Opodstatnit znamená podložit důvody, proč je něco správné či nezbytné.

ospravedlnit

Ospravedlnit znamená vysvětlit důvod, proč něco uděláno nebylo nebo se nestalo.

autorizovat

Autorizovat znamená schválit, potvrdit nebo legalizovat nějakou činnost nebo aktivitu.

Podobná synonyma

odůvodnit (návrh)

Odůvodnit znamená vysvětlit, proč je něco správné nebo důvodné.

odůvodnit (správnost)

Udělat názor závazným prostřednictvím důvodů a argumentů.

ospravedlnit <koho>

Ospravedlnit znamená vysvětlit, proč bylo něco uděleno nebo uděláno a omluvit se za to.