Facebook

Přimět <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přimět <koho k čemu>.

Význam: Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

přemluvit

Přemluvit se dá rozumět jako přesvědčit k něčemu, domluvit či donutit ke změně názoru.

připoutat <k čemu>

Připoutat znamená upevnit nebo přivázat k něčemu.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

Podobná synonyma

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

připoutat (loď)

Připoutat loď znamená přivázat ji k molo nebo břehu, aby se nemohla pohnout.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.