Facebook

Nedůvěřovat <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nedůvěřovat <čemu>.

Význam: Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

mít pochybnosti

Mít pochybnosti znamená mít obavy, že něco není správné, nebo že se něco může pokazit.

váhat

Váhat znamená zvažovat důsledky či možnosti, které by následovaly po jisté akci, a následně se rozhodovat, kterou cestou se vydat.

kolísat

Kolísat znamená měnit se nebo se pohybovat mezi dvěma hodnotami nebo body.

Podobná synonyma

váhat (s odpovědí)

Váhat znamená nevědět, co udělat nebo říct, protože je tu několik možností a nejistota ohledně jejich vhodnosti.

kolísat (ceny)

Kolísat znamená mít proměnlivé hodnoty v čase, např. ceny se mohou měnit rychle a neustále.

váhat <s čím>

Váhat znamená zvažovat, zužovat možnosti, uvažovat mezi různými možnostmi.

zaplašit (pochybnosti)

Zaplašit znamená vyvolat strach, obavu nebo nepříjemnost.

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.