Facebook

Nedůvěřovat <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nedůvěřovat <čemu>.

Význam: Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

mít pochybnosti

Mít pochybnosti znamená mít obavy, že něco není správné, nebo že se něco může pokazit.

váhat

Váhat znamená zvažovat důsledky či možnosti, které by následovaly po jisté akci, a následně se rozhodovat, kterou cestou se vydat.

kolísat

Kolísat znamená měnit se nebo se pohybovat mezi dvěma hodnotami nebo body.

Podobná synonyma

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.

kolísat (ceny)

Kolísat znamená mít proměnlivé hodnoty v čase, např. ceny se mohou měnit rychle a neustále.

váhat (s odpovědí)

Váhat znamená nevědět, co udělat nebo říct, protože je tu několik možností a nejistota ohledně jejich vhodnosti.

zaplašit (pochybnosti)

Zaplašit znamená vyvolat strach, obavu nebo nepříjemnost.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

váhat <s čím>

Váhat znamená otálet se nebo zvažovat, zda učinit něco či nikoliv.