Facebook

Vyhnout se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vyhnout se <čemu>.

Význam: Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.

vychýlit se

Vychýlit se znamená učinit něco odlišně nebo neočekávaně; případně se odchyluje od zavedených zvyklostí nebo pravidel.

odchýlit se

Odchýlit se znamená měnit směr, nebo se odlišit od původního cíle či plánu.

odklonit se

Odklonit se znamená změnit směr nebo se vzdalovat od něčeho.

odbočit (z cesty)

Odbočit znamená přestat jít po původní cestě a místo toho se obrátit jiným směrem.

Podobná synonyma

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

vychýlit (ze směru)

Vychýlit se znamená změnit směr nebo pozici něčeho.

vychýlit

Vychýlit znamená změnit směr nebo polohu, odchýlit se od původního stavu.

náčrt cesty

Náčrt cesty je předběžný plán nebo popis trasy, kterou někdo bude následovat.

odchýlit

Odchýlit se znamená udělat změnu směrem od něčeho, čemu se obvykle držíme.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

odbočit <kam>

Zatočit, odbočit z původního směru jízdy do jiného směru.

odklonit

Odklonit: odvrátit pozornost, změnit směr, odvrátit se od jistého cíle nebo směru.

odbočit

Odbočit znamená změnit směr pohybu, obrátit se jiným směrem.

zkrácení (cesty)

Zkrácení cesty je změna trasy, která uspíší cestu a ušetří čas.

odklonit (hlavu)

Odklonit: pohnout hlavou směrem od něčeho nebo někoho.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

dělit se (cesty)

Dělit se o cestu znamená sdílet dopravní prostředky k cíli, aby byly ušetřeny čas i peníze.

vychýlit se (střela)

Vychýlit se znamená odchýlit se od směru letu a změnit směr pohybu, obvykle u střelby.

odchýlit (hlavu)

Odchýlit se znamená pohnout hlavou nebo jinou částí těla z očekávané nebo vyžadované pozice.

vychýlit se (z dráhy)

Vychýlit se znamená udělat něco, co je v rozporu s očekáváním, pravidly či obvyklou dráhou.

odchýlit se (ze směru)

Změnit směr cesty nebo jít jinou cestou než je původně plánovaná.

odchýlit se (od tématu)

Odchýlit se znamená udělat odchylku od něčeho, především od daného tématu nebo zřízení.

konat cesty

Cestování, putování; získávat zkušenosti a poznávat nová místa.

odchýlit se (od okna)

Odejít/oddálit se (od okna), nezůstat u něj.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

postavit se (do cesty)

Odmítnout nebo se postavit do cesty něčemu/někomu; odporovat, akceptovat riziko nebo bojovat za svou myšlenku.