Facebook

Předzvěst - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu předzvěst.

Význam: Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

náznak

Náznak je vyjádření, které naznačuje, že něco existuje nebo že se něco děje, i když to není přímo řečeno.

příznak

Příznak je znamení nebo projev, který naznačuje nějakou podmínku, stav nebo charakteristiku.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

předtucha

Předtucha je pocit, že se něco děje nebo stane, aniž by člověk měl k dispozici jakékoli racionální důkazy.

zpráva

Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

sdělení

Informace, která se předává od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému nebo jiné skupině.

novina

Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená šířit se, zvyšovat se ve velikosti nebo počtu.

povést se

Povést se znamená chovat se nezřízeně a bez ohledu na okolí.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

příznak (nemoci)

Příznak je projev nemoci, který pozorujeme, např. horečka, bolest hlavy, změny chování atd.

první

První je nejdůležitější, nejstarší nebo nejvíce oceňovaný člen určité skupiny nebo série.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

první pád

První pád je gramatický čas, ve kterém se hovoří o někom nebo něčem jako o předmětu věty.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

první hlas

První hlas je jediný nejhlasitější a nejvýraznější hlas v hudebním kontextu, obvykle používaný k vytvoření melodie a rytmu.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.