Facebook

Předzvěst - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu předzvěst.

Význam: Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

náznak

Náznak je vyjádření, které naznačuje, že něco existuje nebo že se něco děje, i když to není přímo řečeno.

příznak

Příznak je znamení nebo projev, který naznačuje nějakou podmínku, stav nebo charakteristiku.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

předtucha

Předtucha je pocit, že se něco děje nebo stane, aniž by člověk měl k dispozici jakékoli racionální důkazy.

zpráva

Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

sdělení

Informace, která se předává od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému nebo jiné skupině.

novina

Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená expandovat, šířit se, šířit se do většího prostoru.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

první

První je nejdůležitější, nejstarší nebo nejvíce oceňovaný člen určité skupiny nebo série.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

povést se

Jít nebo se chovat jinak, než je obvyklé; změnit svůj čin, jednání nebo postoj.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

první obratel (krční)

První obratel, také známý jako krční obratel, je první z obratlů v páteři, která je umístěna mezi krčním a hrudním obratlem.

první hlas

První hlas je jediný nejhlasitější a nejvýraznější hlas v hudebním kontextu, obvykle používaný k vytvoření melodie a rytmu.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.