Facebook

První pád - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu první pád.

Význam: První pád je gramatický čas, ve kterém se hovoří o někom nebo něčem jako o předmětu věty.

tvar prvního pádu

Tvar prvního pádu je obvykle označen jako nominativ, je to forma slova, ve které se slovo používá jako předmět věty.

Podobná synonyma

tvar (datového souboru)

Tvar datového souboru je struktura, ve které jsou data uložena.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

ponechat si (tvar)

Zachovat si něco; udržet si něco; vlastnit něco.

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

zvratný (tvar)

Zvratný: obratem se měnící, vracící se k původnímu stavu.

tvar

Tvar je vzhled nebo konfigurace něčeho; tedy pojem, který označuje, jak něco vypadá nebo se chová.

oblý (tvar)

Oblý je tvar, který je zakřivený a protáhlý. Může to být ve formě kulatého oblouku nebo dlouhého oblouku.