Facebook

První stupeň - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu první stupeň.

Význam: První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

Podobná synonyma

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

třída

Třída je skupina lidí, nebo věcí, s něčím společným, jako například vzdělání, majetek nebo postavení.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

první

První znamená nejdříve, nejstarší nebo nejvíce počáteční.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

první hlas

První hlas je jediný nejhlasitější a nejvýraznější hlas v hudebním kontextu, obvykle používaný k vytvoření melodie a rytmu.

souběžná třída

Souběžná třída je skupina studentů, kteří společně studují stejný předmět, ale mají odlišný tematický zaměření.

první obratel (krční)

První obratel, také známý jako krční obratel, je první z obratlů v páteři, která je umístěna mezi krčním a hrudním obratlem.

první pád

První pád je gramatický čas, ve kterém se hovoří o někom nebo něčem jako o předmětu věty.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.

první pěvkyně

První pěvkyně je umělec, který se specializuje na výkon zpěvu na veřejnosti nebo v hudebním nahrávacím studiu.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.