Facebook

První - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu první.

Význam: První znamená nejdříve, nejstarší nebo nejvíce počáteční.

počáteční

Prvotní; začáteční, původní, úvodní.

základní

Základní znamená nejdůležitější, zákonné, základní, nezbytné nebo základní.

nejdřívější

Nejdřívější znamená nejstarší, nejprve vyrobený nebo dokončený.

poslední

Poslední znamená nejvyšší, nejdůležitější nebo nejvzdálenější; nejvíce pozdního nebo nejzazšího.

prvotní

Prvotní: počáteční, původní, první, základní.

původní

Původní je to, co bylo původně; to, co je základem a zdrojem.

primární

Primární je to, co je nejdůležitější, nejhlavnější a nejvíce zásadní.

přední

Nejvyšší, nejdůležitější, nejvíce viditelný nebo obdivovaný.

nejlepší

Nejlepší znamená úžasné, skvělé, nejvyšší úroveň, nejlepší kvalita nebo výsledek.

nejvyšší

Nejvyšší znamená největší, nejvýše položený nebo nejvyšší v pořadí.

nejkvalitnější

Nejkvalitnější = nejvyšší kvalita, vysoce kvalitní, nejlepší kvalita.

prvotřídní

Nejvyšší, nejkvalitnější, nejlepší; prvotřídní je synonymem pro skvělý.

vedoucí

Vedoucí je osoba, která má zodpovědnost za vedení projektu nebo skupiny lidí.

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, největší, nejvyšší, nejvýznamnější.

jsoucí vpředu

Přední: První, nejdříve se objevující; jako první v pořadí.

frontální

Frontální se týká přední části, často se odkazuje na čelní části těla, hlavy nebo mozku.

zadní

Zadní je označení pro stranu nebo část, která je odkázána od hlavního pohledu, směru, nebo pozice.

významný

Významný je pojem pro něco důležitého, významného, významového, znamenitého nebo významově významného.

význačný

Význačný je označení pro něco významného, důležitého nebo zajímavého.

čelný

Nejdůležitější, vůdčí; hlavní, významné; jako na čele.

důležitý

Důležitý znamená významný nebo významný; což je klíčové pro úspěch nebo úspěch.

vůdčí

Vůdčí charakteristika má na mysli schopnost vést druhé, být vzorem a inspirovat ostatní.

vynikající

Vynikající je synonymem pro úžasný, velmi dobrý, vynikající nebo skvělý. Představuje nejvyšší stupeň kvality.

znamenitý

Znamenitý je synonymem pro skvělý, nádherný, vynikající, báječný nebo úžasný.

známý

Známý znamená známý, známý nebo známý; známý je někdo, koho člověk zná nebo o něm alespoň částečně ví.

Podobná synonyma

životně důležitý

Životně důležitý: nezbytný pro život, nutný pro přežití, nepostradatelný.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je nejdůležitější bod či koncept, který je vyjádřen během projevu, přednášky nebo jiného textu.

osobnost (přední)

Osobnost je člověk, který se zásluhou svého talentu, schopností a úspěchů stal významnou postavou ve svém oboru.

rozloučení (poslední)

Rozloučení je poslední pozdrav, kterým se dva lidé nebo skupiny oddělují.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

vůdčí postavení

Vůdčí postavení je pozice, kdy je někdo vnímán jako vůdce, který je schopen vést druhé, usměrňovat je a pomáhat jim dosahovat jejich cílů.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

jsoucí majetkem všech

Všeobecný majetek je vlastnictvím všech, ve kterém se sdílí společné zdroje a zdroje, které jsou veřejně vlastněné.

poslední pořízení

Poslední pořízení je obchodní termín ke značení nejnovějšího nákupu/prodeje daného produktu.

nejvyšší moc státu

Nejvyšší moc státu je schopnost vládnout, vytvářet a prosazovat zákony a rozhodnutí, která jsou ve veřejném zájmu.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

přední činitel

Přední činitel je vůdčí osoba ve vládní nebo obecní organizaci.

zadní díl (oděvu)

Zadní díl oděvu je část oděvu, která se nachází za přední částí a obvykle zahrnuje záda a bedra.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

nechvalně známý

Nechvalně známý je někdo či něco, které je ve společnosti známé pro své negativní činy a vlastnosti.

zadní strana

Zadní strana znamená část nebo povrch, který se nachází na opačné straně než je obvyklé zobrazení.

vedoucí závodník

Vedoucí závodník je osoba, která vede závod, aby dosáhla nejlepšího výsledku.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

zadní stranou

Zadní stranou znamená „ze zadu“, obvykle při popisu nebo výkladu něčeho.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

být známý <s kým>

Být známý je být pro někoho známý, obvykle být pro někoho zajímavý nebo důležitý.