Facebook

Pověst - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu pověst.

Význam: Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

vyprávění

Vyprávění je proces sdělování příběhů, který se zaměřuje na sdílení informací, zážitků a emocí.

povídka

Krátký literární útvar, často písemný, obvykle s fiktivním příběhem a s konkrétním dějem.

jméno

Jméno je slovo užívané k identifikaci osoby, místa nebo věci.

reputace

Reputace je obecný závěr o tom, jakým způsobem je někdo či něco vnímán ostatními lidmi.

známost

Známost je přátelství nebo vztah mezi dvěma osobami, který může zahrnovat povídání, sdílení zážitků, trávení času společně a další formy společné interakce.

vyhlášenost

Vyhlášenost je stav široce známého statusu nebo značky, která je vnímána jako významná nebo výjimečná.

zpráva

Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

sdělení

Informace, která se předává od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému nebo jiné skupině.

novina

Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

předzvěst

Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

Podobná synonyma

mít jméno

Mít jméno: být pojmenován, označen, identifikován jedinečnou přidělenou identifikací.

vypravení (celní)

Vypravení je proces zjednodušeného celního prohlášení, kterým se zboží přesouvá napříč hranicemi EU.

udělat si známost

Seznámit se s někým, vzájemně si sdělit osobní informace a společně prožít čas.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

známost (milostná)

Známost je milostný vztah dvou lidí, který se postupně rozvíjí a zesiluje.

pohanět čí (jméno)

Pohanět čí (jméno) znamená provést útok na někoho jménem čí; obvykle se používá s násilnými úmysly.

přídavné jméno

Přídavné jméno je slovo, které popisuje nebo určuje podstatné jméno. Přidává informace o vlastnostech nebo charakteristice toho, co je popisováno.

jméno (na obraze)

Jméno je slovo nebo skupina slov použitá k identifikaci něčí osoby, místa nebo věci.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

získat jméno

Obdržet nebo získat jméno znamená identifikaci se jménem, přičemž toto jméno je potvrzeno a může být použito v oficiálních dokumentech.

krátké vyprávění

Krátké vyprávění je stručné a zahrnuje hlavní body příběhu; obvykle se skládá z několika odstavců.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená šířit se, zvyšovat se ve velikosti nebo počtu.

navazovat známost

Navazovat známost znamená přibližovat se k druhému člověku, abyste se navzájem lépe poznali a vytvořili vztah.

vyslovovat (něčí jméno)

Vyslovovat znamená vyřčení jména nahlas, aby bylo slyšet.

vejít ve známost

Vejít ve známost znamená stát se známým, být známým, být zveřejněným nebo být odhaleným.

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, věci nebo pojmy.

krycí jméno

Krycí jméno je pseudonym, jméno používané namísto skutečného jména, aby se skryla osoba nebo organizace.

povídka (žertovná)

Krátký literární útvar, který se zaměřuje na vyprávění příběhu se smyslem pro humor.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

dát jméno

Pojmenovat; přiřadit něčemu/někomu jméno nebo jiný identifikátor.

vyprávění (dlouhé)

Vyprávění je proces sdělování informací či příběhů prostřednictvím psaných nebo mluvených slov.