Facebook

První stupeň (klasifikace) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu první stupeň (klasifikace).

Význam: První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

číslice 1

Číslice 1 je jednička, symbolizuje počátek, počáteční bod, začátek, začátek od nuly.

jednotka

Jednotka je hlavní míra, s níž se měří velikosti a vlastnosti fyzikálních veličin.

hvězda

Hvězda je astronomický objekt, který produkuje teplo a světlo a je často viděn jako symbol slávy a úspěchu.

ten nejlepší

Nejlepší vystihuje to největší, nejlepší, nejdokonalejší. Největší úspěch, nejlepší výsledek, největší kvalita.

áčko

Áčko je slangové označení pro první třídu nebo nejvyšší úroveň čehokoliv. Označuje vynikající výkon nebo postavení.

Podobná synonyma

nejlepší

Nejlepší je nejvyšší stupeň nebo kvalita, nejvíce vynikající, nejúžasnější.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

číslice

Číslice jsou čísla, která se používají k reprezentaci nebo zobrazení něčeho (např. kódů, číselných hodnot atd.). Jsou používány pro konkrétní účely, například v matematice nebo informatice.

filmová hvězda

Celebrita, která je spojena s filmem a je známá pro své herecké výkony.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenská jednotka, obvykle skupina vojáků, vedená oficírem, která plní cíle a úkoly stanovené svým velením.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.

číslice dva

Číslice dva je číslo ve všech systémech počítání. Je to druhé nejmenší kladné číslo po jedničce, má hodnotu dvě.

zasvítit (hvězda)

Zasvítit znamená zažít jasný a silný moment nebo okamžik, obzvláště při pozorování hvězdy.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

číslice 0

Číslice 0 je symbol, který reprezentuje nulu a je základem všech čísel.

nejlepší přítel člověka

Nejlepší přítel člověka je osoba, která je nejvíce spojena s osobou a je pro ní vždy tam, když je potřeba.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.