Facebook

Hlavní osoba - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hlavní osoba.

Význam: Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

rek

Rek je krátký výraz pro reklamu nebo reklamní sdělení. Je to nástroj pro propagaci produktu nebo služby.

bohatýr

Bohatýr je slovanský bojovník, hrdina, hrdinský válečník, který se proslavil statečností a odvahou.

heroj

Heroj je člověk, který se prokázal hrdinstvím, statečností a obětavostí vůči jiným.

zbabělec

Člověk, který se bojí dělat odvážné věci a často se vyhýbá rizikům a složitým situacím.

postava (klíčová)

Postava je důležitá fiktivní osoba v literatuře, filmu nebo jiném uměleckém díle.

Podobná synonyma

postava

Postava je osoba nebo fiktivní bytost ve fikčním příběhu nebo představení.

postava (dramatu)

Postava je charakter dramatu, který je ve scéně, jehož chování a akce mají vliv na celkový vývoj příběhu.

postava (legendární)

Postava legendární je ústřední postava v mytologii nebo příběhu, která je pověstná svými zvláštními schopnostmi a hrdinskými činy.

divadelní postava

Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.