Facebook

Pokoutní - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu pokoutní.

Význam: Zákonný obchod s nemovitostmi, který se provádí za účelem skrytí jeho skutečného majitele.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

Podobná synonyma

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.