Facebook

Pěkně - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu pěkně.

Význam: Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

hezky

Hezky znamená vypadat dobře, být příjemné pro oči, esteticky příjemné a příjemné.

úhledně

Úhledný - příjemný, jemný a upravený; obecně příznivý a pěkný vzhled, příjemný na pohled a příjemný na dotek.

krásně

Krásně znamená, že něco je estetické, příjemné pro zrak a krásné na pohled.

škaredě

Škaredě: znamená hrubě, necitlivě nebo ošklivě.

ošklivě

Ošklivě znamená nehezky, hnusně, neesteticky nebo nevkusně.

náležitě

Správná, požadovaná nebo vhodná; poctivost, úplnost nebo detailnost.

patřičně

Patřičný: odpovídající, správný; důstojný, umírněný, vhodný.

uspokojivě

Uspokojivě se obvykle používá jako posouzení, které označuje, že výsledek nebo situace je dostatečný nebo přijatelný.

slušně

Slušnost je míra vychovanosti, respektu a úcty k druhým; jedná se o správné, morální a etické chování.

hodně

Hodně znamená "velké množství" nebo "míra velmi vysoká".

pořádně

Správný, pečlivý a kompletní; přesný, systémový a korektní.

notně

Notně znamená ve velkém množství, dostatečně, významně nebo silně.

řádně

Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

způsobně

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.

zdvořile

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

neslušně

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

sprostě

Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

přiměřeně

Přiměřeně: vhodně, v souladu s okolnostmi, ve vztahu k souvisejícím faktorům.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

příslušně

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

správně

Správně: Přesné a požadované chování nebo postupy, které jsou uznávány jako dobré nebo správné.

spravedlivě

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

Podobná synonyma

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

usuzování (správné)

Usuzování je proces docházení k závěrům na základě dedukce nebo indukce.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.