Facebook

Sprostě - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu sprostě.

Význam: Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

řádně

Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

způsobně

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.

zdvořile

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

neslušně

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

přiměřeně

Přiměřeně: vhodně, v souladu s okolnostmi, ve vztahu k souvisejícím faktorům.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

pěkně

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

náležitě

Náležitě: v souladu s předepsanou pravidly nebo s požadavky; správně, patřičně, vhodně.

příslušně

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

správně

Správně: Přesné a požadované chování nebo postupy, které jsou uznávány jako dobré nebo správné.

spravedlivě

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

hrubě

Hrubě znamená bezohledně, násilně nebo bez soucitu; nešetrně, drsně, neúctivě.

nevychovaně

Nevychované je to, co se nehodí k očekávaným způsobům chování, které se vyžadují od dospělých.

vulgárně

Vulgární (pohrdlivý, hrubý) se vztahuje k sprostým slovům a neslušnému chování.

surově

Surově znamená bez zpracování, nezměněné, nezjemněné, nedotčené.

brutálně

Brutálně znamená s velkou sílou nebo agresivitou; nebo velmi intenzivně až bolestivě.

Podobná synonyma

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

správné mínění

Správné mínění je schopnost vyvážit možnosti a výhody, posoudit situaci a dělat rozumná rozhodnutí.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

hrubě zakročit

Přísně zasáhnout, použít násilí nebo silné donucovací prostředky.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

usuzování (správné)

Usuzování je proces docházení k závěrům na základě dedukce nebo indukce.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.