Facebook

Dopadat (dobře) - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu dopadat (dobře).

Význam: Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

odebírat se <kam>

Odebírat se znamená odcházet, odjet nebo být odněkud pryč.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

odcházet (odkud)

Odejít, opustit místo, na kterém se právě nacházíme, a to bez ohledu na to, odkud pocházíme.

objevovat se (na obloze)

Objevovat se znamená vynořit se na obloze, objevit se a být viditelný.

ukazovat se

Ukazovat se znamená projevovat se, prezentovat se nebo být viditelný.

prozrazovat se

Odhalovat informace, které by měly zůstat utajeny.

vystupovat (na povrch)

Vystupovat je vycházet z hloubky nebo se objevovat, zpravidla na povrch.

vzcházet

Vzcházet znamená vycházet, opouštět, odcházet, přecházet z jednoho stavu do druhého.

klíčit

Klíčit znamená odhalit něco tajemného nebo záhadného.

vznikat

Vznikat znamená vznikávat, nastávat, objevovat se, stávat se skutečností.

povstávat

Povstávat znamená vstávat, vzrůstat nebo se dostávat do vyšších pozic.

rodit se

Rodit se znamená vstoupit na svět jako nový život, přicházet na svět, narodit se.

být vydáván

Být vydáván znamená být veřejně zpřístupněn nebo distribuován.

být tištěn

Být tištěn znamená vytisknout informace na papír nebo jiný materiál.

dařit se <co komu>

Dařit se znamená úspěšně se vyvíjet, prospívat nebo mít úspěch v čemkoli co člověk dělá.

vystačit <s čím> (s penězi)

Vystačit s čím: udělat si postačující, obstarat si to, co je potřeba s co nejmenšími náklady.

snášet se <s kým>

Snášet se: vzájemně se respektovat a mít dobré vztahy.

rozumět si

Rozumět si znamená mít stejný názor, dobře se domluvit a dorozumět se.

Podobná synonyma

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

dostávat <co> (nad hlavu)

Dostávat nad hlavu: mít více problémů než může člověk zvládnout.

dát <co komu> (pod nátlakem)

Dát někomu něco pod nátlakem znamená použít donucovací prostředky, aby člověk poskytl to, co se od něj požaduje.

ukazovat

Ukazovat znamená ukázat směr nebo cestu, předvést něco nebo někoho.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

povstávat <co>

Povstávat: vzepřít se autoritě, protestovat nebo se bouřit proti nespravedlivosti.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

dávat <komu> (požehnání)

Dávat požehnání znamená projevit lásku, podporu a dobro a přát jim štěstí a úspěch.

snášet se

Snášet se znamená trpělivě přijímat skutky druhých, ustupovat a nesouhlasit s nimi, aniž by došlo k ostrým konfliktům.

objevovat se <kde>

Objevovat se znamená zjevovat se nebo se ukazovat po delší době.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

dát <co komu>

Poskytnout člověku něco, co potřebuje nebo chce.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

předepisovat <co komu>

Předepisovat znamená udělovat příkazy, nařízení nebo instrukce pro někoho nebo něco.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.