Facebook

řádně - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu řádně.

Význam: Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

pravidelně

Pravidelně znamená pořádek, periodicitu, opakování; i přesnost a důslednost.

obvykle

Obvykle znamená běžně, obecně nebo často. Je to něco, co je běžné nebo běžné v určité situaci nebo prostředí.

mimořádně

Nadstandardně, výjimečně; něco, co se vyskytuje zřídka nebo s výjimečnou intenzitou.

spořádaně

Spořádaně znamená v souladu s pravidly, pořádku nebo systému, v přehledné a systematické podobě.

slušně

Slušnost se obecně vyjadřuje jako ohleduplnost a vzornost v chování, která se projevuje v komunikaci spolu s úctou k ostatním.

náležitě

Náležitě znamená úplně, důkladně a v plné míře. Představuje plné dodržení požadavků a zákonů.

správně

Správně je přesné a v souladu s uznávanými pravidly, zvyklostmi, názory nebo zákony.

přiměřeně

Přiměřeně znamená míru, rozumnost a spravedlivost. Je to stav nebo výsledek, který je odpovídající situaci nebo požadavkům.

vhodně

Vhodný: Správná volba; vyhovující, v souladu s danou situací.

velmi

Velmi - velmi silné, intenzivní, téměř nepřekonatelné, nejvyšší stupeň, extrémní.

notně

Dostatečně, zásadně, zcela; pořádně, dostatečně silně, účinně.

značně

Značně znamená 'velmi' nebo 'mírně', závisí na contextu.

důkladně

Důkladný = pečlivý, detailní, pozorný; provedený s ohledem na všechny detaily a jemnosti.

pořádně

Správný a řádný, důkladný a přesný; pořádně znamená bezchybně, bezvadně, dokonale.

způsobně

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.

zdvořile

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

neslušně

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

sprostě

Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

pěkně

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

příslušně

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

spravedlivě

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

Podobná synonyma

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

poměry (spořádané)

Poměry jsou souvislosti mezi různými prvky, které jsou tvořeny zákony, zvyklostmi a dohodami. Jsou pečlivě uspořádány a vytvářejí tak spravedlivý systém.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

uklízet <co> (důkladně)

Uklízet = důkladně vyčistit a uklidit prostor.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.