Facebook

Správně - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu správně.

Význam: Správně: Přesné a požadované chování nebo postupy, které jsou uznávány jako dobré nebo správné.

řádně

Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

způsobně

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.

zdvořile

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

neslušně

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

sprostě

Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

přiměřeně

Přiměřeně: vhodně, v souladu s okolnostmi, ve vztahu k souvisejícím faktorům.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

pěkně

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

náležitě

Náležitě: v souladu s předepsanou pravidly nebo s požadavky; správně, patřičně, vhodně.

příslušně

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

spravedlivě

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

Podobná synonyma

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.