Facebook

Přiměřeně - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přiměřeně.

Význam: Přiměřeně: vhodně, v souladu s okolnostmi, ve vztahu k souvisejícím faktorům.

řádně

Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

způsobně

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.

zdvořile

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

neslušně

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

sprostě

Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

pěkně

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

náležitě

Náležitě: v souladu s předepsanou pravidly nebo s požadavky; správně, patřičně, vhodně.

příslušně

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

přiměřeně

Přiměřený: vhodný, mírný, zřetelný, odpovídající souvislostem a okolnostem.

správně

Správně: Přesné a požadované chování nebo postupy, které jsou uznávány jako dobré nebo správné.

spravedlivě

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

Podobná synonyma

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

usuzování (správné)

Usuzování je proces docházení k závěrům na základě dedukce nebo indukce.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

správné mínění

Správné mínění je schopnost vyvážit možnosti a výhody, posoudit situaci a dělat rozumná rozhodnutí.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.