Facebook

Zapamatovat si <co> (dobře) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zapamatovat si <co> (dobře).

Význam: Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

vniknout (seknutím)

Vniknout se označuje jako vstoupit, dostat se dovnitř nebo dovnitř proniknout.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

zatnout se

Zatnout se znamená pevně stisknout čelisti, svaly obličeje a ztuhnout. Může to být v reakci na strach nebo při silné emoční reakci.

proniknout (kulka)

Proniknout znamená projít skrz něco, jako například projít kulkou skrz nějaký předmět.

vyhloubit

Vyhloubit znamená zřídit nebo vytvořit dutinu nebo jamu silou, např. v kámen nebo dřevo.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

vyhloubit (drážku)

Vyhloubit je proces vytváření drážky nebo jámy v povrchu materiálu tlakem nebo řezáním.

vniknout (růstem)

Vniknout (růstem): narůst do vnitřní části; proniknout dovnitř.

vyhloubit (koryto)

Vyhloubit koryto znamená vyhloubit v něm dutinu, aby mohlo být využito k průtoku vody nebo odtoku odpadních tekutin.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

vniknout

Vniknout znamená proniknout nebo vstoupit do něčeho, často bez povolení.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vyříznout do čeho hlubokou díru, jako například do skály či dřeva.

vtlačit se

Vtlačit se znamená nenápadně se schovat, stát se neviditelným, skrýt se.

proniknout (vůně)

Proniknout znamená projít něčím nebo do něčeho, například vůní do prostoru.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

vniknout <kam> (nevítaně)

Vniknout (nevítaně) znamená vstoupit bez pozvání nebo bez povolení.

proniknout (činidlem)

Proniknout znamená projít nebo se dostat skrze něco/někoho, obvykle jako nečekané nebo neobvyklé.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

zatnout (zuby)

Zatnout znamená silně sevřít či stisknout, např. zuby.