Facebook

Zapamatovat si <co> (dobře) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zapamatovat si <co> (dobře).

Význam: Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

proniknout (kulka)

Proniknout znamená projít skrz něco, jako například projít kulkou skrz nějaký předmět.

vyhloubit (drážku)

Vyhloubit je proces vytváření drážky nebo jámy v povrchu materiálu tlakem nebo řezáním.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

vniknout

Vniknout znamená proniknout nebo vstoupit do něčeho, často bez povolení.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

proniknout (činidlem)

Proniknout znamená projít nebo se dostat skrze něco/někoho, obvykle jako nečekané nebo neobvyklé.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

zatnout se

Zatnout se znamená pevně stisknout čelisti, svaly obličeje a ztuhnout. Může to být v reakci na strach nebo při silné emoční reakci.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

vyhloubit (díru)

Vyhloubit díru znamená vyčištění povrchu díry a její prohloubení.

vniknout <kam> (nevítaně)

Vniknout (nevítaně) znamená vstoupit bez pozvání nebo bez povolení.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

vyhloubit

Vytvořit hlubokou díru, vytesat, vyříznout či vykopat do povrchu.

vniknout (růstem)

Vniknout (růstem): narůst do vnitřní části; proniknout dovnitř.

vtlačit

Vtlačit znamená zasunout, zahrnout nebo umístit něco do něčeho jiného.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

hloubit <co> (rytím)

Hloubit se vyjadřuje jako rytím vzorů do pevných materiálů jako např. kámen, dřevo nebo kov.

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

vtlačit se

Vtlačit se znamená nenápadně se schovat, stát se neviditelným, skrýt se.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

zatnout (zuby)

Zatnout znamená silně sevřít či stisknout, např. zuby.