Facebook

Chovat se jako (hulvát) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu chovat se jako (hulvát).

Význam: Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

jevit se

Působit, jako by to bylo skutečné; dávat najevo, že něco existuje nebo nastane.

vypadat

Vypadat znamená působit navenek, být viditelný nebo patrný; zobrazovat se; mít vzhled nebo vystupovat.

Podobná synonyma

vypadat <co jak>

Vypadat: zobrazovat se, jevit se, prezentovat se (ve smyslu vzhledu či chování)

jevit se <jak>

Ukázat se, projevit se; zdát se, zjevit se.

jevit se obstojně

Vystupovat, jednat nebo jevit se zdvořile, kultivovaně a vhodným způsobem.

jevit

Ukazovat, projevovat se; dávat najevo, dávat znát.

vypadat (peří)

Vypadat je synonymum pro vzhled nebo vystupovat, tj. způsob, jak se někdo nebo něco prezentuje.

vypadat lépe

Vypadat lépe znamená zlepšit svůj vzhled a případně se změnit tak, aby se člověk cítil pohodlněji.

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

vypadat (mladší)

Vypadat mladší znamená působit svěžím, mladým a atraktivním dojmem.