Facebook

Dost velký - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu dost velký.

Význam: Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

pěkně

Pěkně je pojem pro něco krásného, úžasného nebo kvalitního. Označuje to, co přináší pozitivní dojem, radost a pocit uspokojení.

příjemně

Příjemně = milým, přívětivým a příjemným způsobem; vyvolávající příjemné pocity.

slušně

Slušnost je způsob chování, který je ohleduplný, spravedlivý a zdvořilý.

hodně

Hodně znamená velké množství, obrovské množství, velmi mnoho nebo velké procento.

mnoho

Mnoho je velké množství nebo počet, obvykle více než dostatečné pro nějaký účel.

pořádně

Správný, čestný, starostlivý; spravedlivý, řádný, vážný; dodržování pravidel, přesnost a pečlivost.

značně

Značně znamená velmi, hodně, pořádně nebo významně.

pěkný

Pěkný je esteticky příjemný, zdá se nám líbivý, dobře nám udělá na duši a obyčejně i na oči.

příjemný

Příjemný: příjemný, líbivý, přívětivý, příznivý, mile působící.

pohledný

Pohledný znamená atraktivní, hezký, přitažlivý a líbivý.

sličný

Sličný = krásný, příjemný, pěkný, atraktivní, líbivý, okouzlující.

vzhledný

Vzhledný = Přitažlivý, vkusný, příjemný na pohled; atraktivní, líbivý.

ladný

Ladný znamená krásný a přirozený pohyb, který je dokonale koordinovaný a harmonický.

fešný

Fešný je moderní výraz pro "skvělý", "úžasný" nebo "pohledný". Znamená to něco, co je stylové, krásné a vysoce kvalitní.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

pořádný

Pořádný je velmi silný a obecný pojem, odkazující na něco, co je vhodné nebo správné; tedy uspokojivé, pevné, čestné, řádné nebo správné.

slušný

Slušný znamená ohleduplný, vychovaný a důstojný; jedná se o osobu, která dodržuje zákony, a chová se vždy s respektem k ostatním.

Podobná synonyma

značný

Velký, důležitý, nápadný; značný znamená velkou, důležitou, či nápadnou míru nebo úroveň.

směňovat (peníze)

Výměna peněz za jiné měny nebo za jiné hodnoty.

našetřené peníze

Peníze, které byly uspořeny a uloženy pro budoucí použití.

prohrát (peníze)

Prohrát peníze znamená ztratit je, často kvůli hazardním hrám, na burze nebo ve sázce.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

dostat (peníze)

Dostat znamená získat, obdržet, obstarat si či získat peníze.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

ohlížet se (na peníze)

Ohlížet se na peníze znamená pečlivě plánovat a sledovat výdaje, aby se ušetřily finance.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

naspořit (peníze)

Naspořit znamená ukládat peníze stranou pro budoucí potřebu.

ukládat (peníze)

Ukládat peníze znamená uchovat je na bezpečném místě, aby byly později k dispozici.

dát (peníze)

Dát znamená předat něco, obvykle peníze, někomu jinému.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

příjemný (hlas)

Příjemný hlas je měkký, klidný a uklidňující. Obvykle je to vysoce kvalitní zvuk, který je příjemný pro poslech.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

pozbýt (peníze)

Pozbýt peníze znamená ztratit je, zbavit se jich nebo se jich zbavit.

zbývat (peníze)

Zbývat znamená zůstat, zůstat ve zbývajícím množství, zůstat po odečtení všeho ostatního, zůstat po vyřízení účtů. V případě peněz to znamená, že po zaplacení účtů a odečtení všech nákladů zůstávají ještě peníze.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

o mnoho

Vyjádření nebo zkrácení komplexního nebo složitého pojmu nebo myšlenky.

padělat (peníze)

Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

sbírat <na co> (peníze)

Sbírat peníze znamená shromažďovat finanční prostředky.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.