Facebook

Velký kámen - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu velký kámen.

Význam: Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

kus hmoty

Kus hmoty je omezená část hmoty, která se odlišuje od ostatní složky, která ji obklopuje.

tíha

Tíha je fyzikální veličina vyjadřující sílu silového pole na jednotku hmotnosti.

zátěž

Zátěž je obecně zastřešující termín pro vnější vlivy, které mohou ovlivnit člověka, např. fyzická a psychická únava, stres či obtíže ve vztazích.

přítěž

Přítěž je tíha, která zatěžuje a zpomaluje dosažení cílů nebo úspěchu.

tíseň

Tíseň je pocit smutku, úzkosti a zoufalství, který často doprovází depresi a úzkost.

úzkost

Úzkost je stav emocionálního napětí a neklidu, který způsobuje pocit strachu nebo obavy.

starost

Starost je obtížné břímě, které lidé často nosí, když se starají o ostatní nebo o nějakou záležitost.

nemotora

Nemotor je slovo, které se používá pro vyjádření pohybu, který nevyžaduje žádnou energii, například volnou gravitaci nebo vlnovou akci.

hlupák

Hlupák je někdo, kdo je nevzdělaný, nerozumný a nezkušený.

nevzdělanec

Nevzdělanec je osoba, která nemá odpovídající vzdělání, schopnosti anebo schopnosti potřebné pro plnohodnotnou společenskou účast.

Podobná synonyma

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

nabírat pohonné hmoty

Tankovat palivo, případně dobíjet baterii.

mít starost

Mít starost je stav úzkosti způsobený obavami z budoucnosti nebo obavou o blaho sebe nebo ostatních.