Facebook

Velký zájem <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu velký zájem <o co>.

Význam: Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

tahanice

Spor, dohadování se o něčem, občas i hádka.

rvačka

Rvačka je násilné fyzické střetnutí dvou osob, které se snaží zvítězit nad druhou osobou.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

draní (peří)

Draní je peří, které je často používáno pro výplně polštářů, přikrývek, oblečení a mnoha dalších věcí.

Podobná synonyma

shon

Shon je stav úzkosti, naléhavosti nebo intenzivního úsilí, které jsou nutné k dosažení určitého cíle.

vypadat (peří)

Vypadat je synonymum pro vzhled nebo vystupovat, tj. způsob, jak se někdo nebo něco prezentuje.

přibližovat se (rvačka)

Přibližovat se znamená dostávat se do stále bližšího a napjatějšího kontaktu, často se vzájemným dotýkáním a hrozbou fyzického násilí.