Facebook

Klacek - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu klacek.

Význam: Klacek je krátký, obvykle dřevěný předmět, který se používá k různým oděru, čištění, manipulaci a jiným účelům.

hrubián

Hrubián je staroslověnský název pro člověka, který je bezohledný a bezcílný, ve svém jednání nerespektuje ostatní.

násilník

Násilník je osoba, která používá fyzickou sílu, psychické týrání nebo nátlak, aby dosáhla svého cíle.

hulvát

Hulvát je osoba, která se chová nezdvořile, neuctivě, nevhodným způsobem a často má nezdravé sebevědomí.

sprosťák

Sprosťák je osoba, která mluví nebo jedná ve vulgární, nevhodné nebo nepříjemné způsob.

halama

Halama je staroslovanský obřad, který se koná po úmrtí někoho blízkého. Je to slavnostní oslava života a smutná připomínka zesnulého.

otevřhuba

Otevřhuba je nástroj sloužící k otevření a uzamčení dveří a oken.

nezdvořák

Nezdvořák je někdo, kdo se nechová slušně, není ohleduplný nebo respektuje druhé.

neomalenec

Neomalenec je člověk, který se chová bez ohledu na etiketu a mravní zásady.

nevychovanec

Nevychovanec je člověk, který nedodržuje základní vzory chování a nerespektuje autority.

neotesanec

Neotesanec je osoba, která je prostá a přirozená, není vycvičená nebo zpracovaná kultivovanou vychovou.

neurvalec

Neurvalec je člověk, který bezohledně a bezcitně zachází s ostatními a dělá věci, které jsou neetické a nezákonné.

hůl

Hůl je dlouhý, pevný, obyčejně kulatý předmět, který se používá k podpoře, k pohybu, k obraně nebo jako symbol moci.

kyj

Kyj je staroslovanské nářadí, které se používalo k vyhloubení jam, příkopů a kanálů.

palice

Palice je dlouhá, většinou dřevěná tyč, používaná jako zbraň nebo jako nástroj k běžným úkonům.

mladík

Mladík je mladý muž, obvykle ve věku od 15 do 30 let. Slovo se používá též pro označení chlapce či mladého muže, který ještě dosáhl plnoletosti.

výrostek

Výrůstek je část těla, která vyčnívá nad okolní tkáň nebo je umístěna nad úrovní povrchu.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

Podobná synonyma

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

velký

Velký se obecně používá k popisu velikosti, síly nebo významu. Je to větší než průměr, běžný nebo malý.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

penis

Penis je pohlavní orgán mužů, který je vybaven žilami, které se uvolňují, když dojde k erekci a jeho účelem je zprostředkovat pohlavní styk.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

nevyspělý (mladík)

Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

příliš velký

Příliš velký znamená příliš velký pro daný účel, příliš velký pro danou situaci nebo příliš velký pro danou osobu.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.