Facebook

Velký pán - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu velký pán.

Význam: Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

panovník

Panovník je vládce, monarcha, který vládne státu nebo zemi.

mocnář

Mocnář je politický vůdce, který má moc nařídit a provedení svých přání, nařízení a požadavků.

vladař

Vladař je vůdce nebo vládce, který zajišťuje politickou moc a vykonává autoritu.

vládce

Vládce je člověk, který vládne, buď jako král, císař nebo jiný vládnoucí titul. Osoba, která vykonává autoritu nad lidmi.

monarcha

Monarcha je vládce, obvykle zastoupený v podobě krále, královny nebo císaře, vládnoucí nad státem.

vysoký hodnostář

Vysoký hodnostář je osoba s vysokou pozicí ve veřejném nebo soukromém sektoru, která má zodpovědnost za řízení a vedení.

představený

Představený je osoba nebo věc, která je prezentována jako nová nebo neznámá.

podivín

Podivín je člověk, který se chová nebo se obléká neobvykle, často vtipným a neobvyklým způsobem.

Podobná synonyma

vysoký

Vysoký znamená relativně vyšší než obvyklé, měřitelný v míře výšky, úrovně, množství, ceny nebo kvality.

hodnostář

Hodnostář je někdo, kdo má v dané organizaci oficiální napřímený post nebo titul, jako je generál, admirál nebo guvernér.

úředník (vysoký)

Úředník vysoké úrovně je pracovník veřejné správy, který vykonává administrativní služby pro stát nebo obec.

vysoký (cena)

Vysoká cena znamená, že je vyšší než obvykle.

představený (seniorátu)

Představený je člověk, který zastupuje vyšší autoritu ve společnosti nebo instituci a je zodpovědný za správu a řízení.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

církevní hodnostář (vysoký)

Církevní hodnostář je vysoká autorita v církevní hierarchii, která vykonává funkce vysokého postavení a má vliv na rozhodování.

vysoký úředník

Osoba na vysoké pozici ve státním úřadě, odpovědná za rozhodování a implementaci politik.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.

představený (u jezuitů)

Představený je vysokým jezuitským duchovním, který vede komunitu a který je zodpovědný za vedení misionářů.

papaláš (vysoký)

Papaláš je člověk s vysokým postavením, který se chová důležitě a často využívá své postavení ve svůj prospěch.

vysoký (zvuk)

Vysoký zvuk je zvuk, který je vysoký, má vysoké frekvence a je charakteristický pro vyšší tóny.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

správní úředník (vysoký)

Správní úředník (vysoký) je úředník, který je zodpovědný za vyřizování úředních záležitostí a řízení veřejné správy.