Facebook

Hrubián - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu hrubián.

Význam: Hrubián je staroslověnský název pro člověka, který je bezohledný a bezcílný, ve svém jednání nerespektuje ostatní.

násilník

Násilník je osoba, která používá fyzickou sílu, psychické týrání nebo nátlak, aby dosáhla svého cíle.

hulvát

Hulvát je osoba, která se chová nezdvořile, neuctivě, nevhodným způsobem a často má nezdravé sebevědomí.

sprosťák

Sprosťák je osoba, která mluví nebo jedná ve vulgární, nevhodné nebo nepříjemné způsob.

klacek

Klacek je krátký, obvykle dřevěný předmět, který se používá k různým oděru, čištění, manipulaci a jiným účelům.

halama

Halama je staroslovanský obřad, který se koná po úmrtí někoho blízkého. Je to slavnostní oslava života a smutná připomínka zesnulého.

otevřhuba

Otevřhuba je nástroj sloužící k otevření a uzamčení dveří a oken.

nezdvořák

Nezdvořák je někdo, kdo se nechová slušně, není ohleduplný nebo respektuje druhé.

neomalenec

Neomalenec je člověk, který se chová bez ohledu na etiketu a mravní zásady.

nevychovanec

Nevychovanec je člověk, který nedodržuje základní vzory chování a nerespektuje autority.

neotesanec

Neotesanec je osoba, která je prostá a přirozená, není vycvičená nebo zpracovaná kultivovanou vychovou.

neurvalec

Neurvalec je člověk, který bezohledně a bezcitně zachází s ostatními a dělá věci, které jsou neetické a nezákonné.

hrubec

Hrubec označuje nedbalost, nezkušenost nebo neschopnost a je často používán k charakterizování nedbalého nebo špatného provedení činnosti.

grobián

Grobián je starobylé slovo pro násilníka. Odkazuje na někoho, kdo je brutální, agresivní a násilnický.

pacholek

Pacholek je hanlivé označení pro muže mladšího věku, který se chová nezodpovědně a nezralým způsobem.

Podobná synonyma

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.