Facebook

Příliš velký - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu příliš velký.

Význam: Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

pohanský

Pohanský se vztahuje k lidem nebo náboženství, které věří v mnoho bohů nebo božstev, které nejsou součástí monoteistického náboženství.

ateistický

Ateistický je označení pro osobu, která nevěří v existenci božství ani jiných nadpřirozených sil.

křesťanský

Křesťanský je odvozen z křesťanství a zahrnuje víru v Boha, Ježíše Krista a učení Bible.

nelidský

Nelidský se odkazuje na něco, co je bezcitné, nemilosrdné nebo nečestné.

bezcitný

Bezcitný je vyjadřování nebo chování, které postrádá soucit nebo citlivost k jiným lidem.

nehumánní

Nehumánní znamená necitlivé, bezohledné nebo neúctivé k jiným lidem, zvířeti nebo přírodě.

surový

Surový znamená neupravený, nepříjemný, neusměvavý nebo nesrozumitelný.

ukrutný

Ukrutný znamená velmi silný, velmi intenzivní, velmi násilný nebo velmi odpudivý.

hanebný

Hanebný je to, co je zvrácené, nečestné nebo ohavné.

ohromný

Ohromný je velmi silný výraz pro něco, co je obrovské, velmi velké nebo silné.

Podobná synonyma

ohromný (chaos)

Ohromný chaos je stav, kdy je vše v nepořádku, chaos a zmatek.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bůh (pohanský)

Pohanský bůh je božská bytost, která je uctívána jako zdroj moci a ochrany.