Facebook

Hmatat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu hmatat.

Význam: Hmatat je fyzický úkon, kdy se člověk snaží poznat něco prostřednictvím hmatu, doteku nebo dotyku.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

ohmatávat

Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

omakávat

Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

makat <na co>

Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

sahat <na co>

Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

tápat

Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

šmátrat

Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

Podobná synonyma

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s čím, být zapojené do čeho nebo být relevantní pro něco.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

sahat

Sahat je činnost, při které se něčím dotýkáme nebo něco hmatáme.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat: odtrhnout silou nebo prudkým pohybem, oddělit co z čeho.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: naléhat na někoho, aby se přiměl splnit požadavek.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.