Facebook

Ohmatávat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ohmatávat.

Význam: Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

omakávat

Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

makat <na co>

Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

sahat <na co>

Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

tápat

Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

šmátrat

Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

hmatat <na co>

Hmatat znamená prohmatávat a zkoumat polohu, tvar nebo konzistenci něčeho dotykem.

osahávat

Osahávat znamená prozkoumat nebo zkoumat dotykem.

Podobná synonyma

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

týt <z čeho>

Týt je slangové slovo pro "ucpat" nebo "zastavit", obvykle používané ve vztahu k zastavení nějakého druhu chování.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zůstat po něčem nebo někom.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

chopit se <čeho>

Chopit se: zaměřit se na, vzít na sebe, začít pracovat na čemkoli.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se čemukoli, vyhnout se riziku nebo následkům.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.