Facebook

šmátrat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu šmátrat.

Význam: Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

ohmatávat

Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

omakávat

Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

makat <na co>

Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

sahat <na co>

Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

tápat

Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

hmatat (rukou)

Hmatat znamená prohmatávat pomocí rukou, abychom se dozvěděli něco o tvaru, velikosti nebo struktuře objektu.

sahat

Sahat je fyzické dotýkání se něčeho nebo někoho, aby se získal informace nebo prožitek.

Podobná synonyma

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

pohladit (rukou)

Pohladit je hlazení, mazlení, hladění záměrně a láskyplně prováděné rukou.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

nabýt <čeho>

Získat, zakoupit (např. majetek).

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

vykroutit se <z čeho>

Vykroutit se: uniknout z něčeho, často z nežádoucí situace, díky obratnosti.

pustit se <do čeho>

Začít se věnovat činnosti; zapojit se do něčeho.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

hmatat

Hmatat znamená dotýkat se nebo prozkoumávat něčím, co je hmatatelné, aby se získaly informace o jeho tvaru, velikosti, teplotě a dalších vlastnostech.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

prožrat <do čeho> (díru)

Prožrat díru: prohloubit, kopat, vyhloubit nebo vyříznout otvor.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.