Facebook

Sahat <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sahat <na co>.

Význam: Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

ohmatávat

Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

omakávat

Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

makat <na co>

Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

tápat

Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

šmátrat

Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

Podobná synonyma

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: dostat se dovnitř, začlenit se.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

vypotácet se <z čeho>

Vypotácet se znamená dostat se z neřešitelné situace nebo se z ní vymanit.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

zaplést <co do čeho>

Zaplést znamená dát dohromady něco, čeho výsledkem je nepřetržitý, složitý vztah.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

makat

Makat je slangové slovo pro pracovat tvrdě a s velkou odvahou. Znamená to se snažit naplnit cíle a dosáhnout úspěchu.

dotýkat se (nemile)

Násilně/nezřízeně se dotknout/pohybovat po těle někoho jiného.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.