Facebook

Odloučit se <od koho n. od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu odloučit se <od koho n. od čeho>.

Význam: Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

utrhnout se (lavina)

Utrhnout se: náhlý pohyb hmoty (lavina, sesuv půdy apod.) způsobený především gravitací, často i zemětřesením.

oddělit se

Oddělit se: rozdělit se, od sebe nebo od něčeho jiného, fyzicky či symbolicky, aby se vyhnulo dalšímu spojení.

odpoutat se

Odpojení se od něčeho, osvobození se od pout, uvolnění se ze situace, která už není žádoucí.

odštěpit se

Odštěpit se znamená oddělit se, rozejít se nebo se od sebe odloučit.

separovat se

Oddělení se od ostatních; odloučení, rozdělení, rozdvojení, odloučení, rozdělení.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

Podobná synonyma

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

oddělit

Oddělit znamená rozdělit, separovat nebo rozlišit mezi dvěma nebo více věcmi.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

separovat

Oddělit, rozdělit nebo rozložit na jednotlivé části.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

utrhnout (rukáv)

Utrhnout rukáv: odříznout rukáv od zbytku oděvu rychle a náhlým pohybem.

odpoutat se (od hračky)

Odpoutat se od hračky znamená užít si chvíli bez ní a věnovat pozornost jiným aktivitám.

spojit se

Spojit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se dosáhlo jednoty nebo soudržnosti.

spojit

Spojit znamená propojit, sdružit nebo sloučit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

utrhnout se

Utrhnout se znamená odstranit se od něčeho nebo někoho, aby se mohlo dosáhnout svobody a nezávislosti.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

utrhnout

Utrhnout: silou odtrhnout, odlámat část čehosi, roztrhat.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

oddělit (nohy)

Rozdělit nohy, od sebe je od sebe odtrhnout, vzdálenost mezi nimi zvětšit.