Facebook

Tápat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu tápat.

Význam: Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

ohmatávat

Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

omakávat

Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

makat <na co>

Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

sahat <na co>

Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

šmátrat

Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

capat

Capat znamená odstranit nebo odstranit. Je to také synonymum pro "zničit" nebo "zrušit".

cupitat

Cupitat znamená trhat nebo roztrhávat něco rukama. Je to akce prováděná rychle a s nadšením.

cupkat

Cupkat = chodit nejistě, opatrně, pomalu; tápat, často se zastavovat.

hmatat

Hmatat znamená dotýkat se nebo prozkoumávat něčím, co je hmatatelné, aby se získaly informace o jeho tvaru, velikosti, teplotě a dalších vlastnostech.

být v nejistotách

Být v nejistotách znamená mít obavy nebo pochybovat o něčem, často bez jasného nebo logického důvodu.

bloudit

Bloudit je procházet se bez cíle, často zmateně, bez směru.

Podobná synonyma

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

vytrhat <co z čeho>

Vytrhat znamená odtrhnout část nebo částice něčeho - např. list, vlákno, kus, kousky apod.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

účastnit se <čeho>

Spoluúčastnit se na něčem, být součástí či se podílet na činnosti nebo procesu.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

hledět si <čeho>

Hledět si: pečlivě dbát na, být pozorný k, dbát na dodržování (něčeho).

hmatat (rukou)

Hmatat znamená prohmatávat pomocí rukou, abychom se dozvěděli něco o tvaru, velikosti nebo struktuře objektu.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

týt <z čeho>

Týt je slangové slovo pro "ucpat" nebo "zastavit", obvykle používané ve vztahu k zastavení nějakého druhu chování.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.