Facebook

Omakávat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu omakávat.

Význam: Omakávat je způsob konzumace potravin, kdy se jídlo omývá s tekutinou.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

ohmatávat

Ohmatávat znamená prohmatávat dotykem, zkoumat tak rozměry, tvary a pocity předmětu.

makat <na co>

Makat znamená vynaložit úsilí při práci a soustředit se na dosažení cíle.

sahat <na co>

Sahat znamená provádět hmatovou kontrolu nebo manipulaci s něčím.

tápat

Tápat znamená hledat nebo hledat řešení ve stavu nejistoty.

šmátrat

Šmátrat je činnost zkoumání, hledání nebo prohledávání objektu, místa či prostoru, aby byly nalezeny informace nebo předměty.

Podobná synonyma

ohmatávat <co>

Ohmatávat znamená prohmatávat prsty po těle člověka nebo zvířete pro diagnostiku stavu jeho těla.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

dočkat se <čeho>

Dočkat se znamená dosáhnout něčeho po dlouhém čekání, často s napětím.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

sahat

Sahat znamená hmatat, dotýkat se něčeho fyzicky s úmyslem poznat, vyzkoušet nebo změnit.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, nechat být; povolit, dovolit, připustit.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená zapíchnout do něčeho (např. kopí do země).

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.