Facebook

Dostat se <komu čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu dostat se <komu čeho>.

Význam: Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

dostat se <kam> (pěšky)

Dostat se pěšky znamená dojít na cílové místo bez použití dopravních prostředků.

dorazit <kam>

Dorazit znamená přijet na místo určení.

zajít <kam>

Zajít znamená dostat se do určitého místa nebo situace, obvykle s úmyslem provést nějakou činnost.

trefit <kam>

Trefit znamená dosáhnout cíle, zasáhnout správné místo nebo dobře odhadnout něčí myšlenky.

dostihnout (chůzí)

Dostihnout chůzí znamená dosáhnout určitého cíle během určitého časového úseku.

přinést <co>

Přinést: donést, přivést, doručit nebo předat.

vypravit se <pro co>

Vypravit se znamená odjet někam, aby člověk získal něco, co potřebuje (např. materiál, informace).

být dopraven

Byt dopraven znamená dopravit se z bodu A do bodu B, tedy dosáhnout cíle cesty.

být dodán (dopis)

Být dodán znamená, že dopis byl odeslán adresátovi.

dospět (k závěru)

Dospět je proces, při kterém se dosáhne závěru nebo výsledku.

spotřebovat se (benzin)

Spotřebovat se znamená vyčerpat palivo, např. benzin, do úplného vyprázdnění.

vyčerpat se

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný fyzicky, emočně nebo psychicky.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

ustat (v činnosti)

Ustat znamená přestat činnost, ukončit činnost, zastavit se.

nastat <co>

Nastat: objevit se, přijít, začít trvat.

přijít <co>

Přijít: dostavit se, objevit se, dojít do cíle nebo do určitého bodu.

dosáhnout (klidu)

Dosáhnout klidu znamená dosáhnout duševní a fyzické pohody a uvolnění napětí.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

Podobná synonyma

přijít <co kam>

Přijít znamená příchod něčeho nebo někoho do určitého místa.

dostat (do tísně)

Dostat se do tísně znamená být v situaci, kdy je člověk vystaven velkému tlaku nebo přílišnému napětí.

zajít (slunce)

Zajít slunce znamená, že se slunce skryje za obzorem a nastane večer.

pěšky

Chůze na vlastních nohou, bez použití dopravního prostředku.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky a psychicky vyčerpat někoho, aby se cítili unavení a vyčerpaní.

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

vyčerpat

Vyčerpat: dostat co nejvíce z něčeho, vyčerpávat, dojít do konce.

dospět

Dospět znamená dosáhnout zralosti, dozrát, doznat se, projít vývojem z dítěte do dospělého člověka.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

dopis

Dopis je tradiční způsob komunikace mezi dvěma stranami, který může být psaný, či elektronický.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

doručit (dopis)

Doručit: předat něco osobě nebo místu, kde má být přijato.

křičením vyčerpat

Vyčerpáním křiku se rozumí vyčerpávání síly, energie a emocí ve formě hlasitého výkřiku.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

spotřebovat (zásoby)

Spotřebovat se vztahuje k použití nebo vyčerpání něčeho, jako jsou zásoby.

dostat

Dostat: obdržet (něco), získat (něco) díky úsilí nebo úspěšnému snažení.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.