Facebook

Dřít - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu dřít.

Význam: Dřít znamená intenzivně pracovat, snažit se dosáhnout cíle; tvrdě a vytrvale pracovat, být úspěšný.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

obírat se

Oblékat se rafinovaně a stylově, nebo manipulovat s druhými, aby se vám dostalo výhod.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

drhnout

Drhnout znamená silně třít (např. kartáčem) nebo hladit (např. rukou) až do dosáhnutí požadovaného efektu.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

vykořisťovat

Vykořisťování je forma ekonomické nebo sociální exploatace, kdy jedna skupina lidí vyžaduje práci nebo přístup k zdrojům od druhé skupiny za nečestné podmínky.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit slupku tak, aby byl odhalen zeleninový podklad.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

stahovat

Stahovat znamená získat data z internetu pomocí počítače.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

loupat se

Loupat se znamená vystupovat z jednoho místa na druhé, obyčejně bez jakékoli pomoci.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.