Facebook

Dřít - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu dřít.

Význam: Dřít znamená intenzivně pracovat, snažit se dosáhnout cíle; tvrdě a vytrvale pracovat, být úspěšný.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

vykořisťovat

Vykořisťování je forma ekonomické nebo sociální exploatace, kdy jedna skupina lidí vyžaduje práci nebo přístup k zdrojům od druhé skupiny za nečestné podmínky.

obírat se

Obírat se znamená okrádat nebo oklamat, používat nečestné praktiky pro vlastní zisk.

stahovat

Stahovat znamená získat data z internetu pomocí počítače.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

loupat se

Loupat se znamená vystupovat z jednoho místa na druhé, obyčejně bez jakékoli pomoci.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit slupku tak, aby byl odhalen zeleninový podklad.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.