Facebook

Biflovat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu biflovat se.

Význam: Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

namáhat se

Usilovat o něco, fyzicky i psychicky se snažit; pracovat.

lopotit se

Lopotit se znamená pracovat tvrdě a úporně; být důsledný a vytrvalý ve snaze dosáhnout cíle.

pachtit se

Snažit se něco dosáhnout, usilovat, uskutečnit.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

zupat se

Zupat se znamená jíst potravu bez použití příborů, ručně, prsty.

Podobná synonyma

namáhat se (s úlohou)

Snažit se o úspěch, soustředit se, vyvinout úsilí a zapojit všechny schopnosti k dosažení cíle.

lopotit

Lopotit se znamená namáhavě pracovat a přemáhat se, aby se dosáhlo nějakého cíle.

šprtat

Šprtat je český slangový výraz pro nadměrnou studijní aktivitu nebo vynalézavé řešení problémů.

namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

zupat

Zupat znamená kousat, žvýkat, olizovat, stahovat nebo trhat sousta.